Aktuelt

Info om

Misjonsarbeid

For en hver menighet er det viktig å ha et levende misjonsengasjement – da vi som menighet er kalt til å gi videre det vi selv har fått.

Les mer...

Diakoni - kirkens omsorgstjeneste

”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, - inkluderende fellesskap, -vern om skaperverket og
-kamp for rettferdighet”

Les mer...

Gudstjenester

Det er Gud som innbyr til gudstjeneste. Alle som er tilstede i en gudstjeneste inviteres til å være deltakere. Gudstjenesten er et sted der mennesker møtes og sammen trer frem for Gud. 

Les mer...

Skole-kirke

Skole og kirke er sentrale aktører i samfunnet. Derfor er det naturlig å samarbeide til beste for barn og unge i lokalmiljøene våre.

Les mer...

Bli i min kjærlighet

Jesu ord "Bli i min kjærlighet" er visjonen til menigheten.

Les mer...

Menighetsrådet

Dåp i Salhus kirke

Gudstjenester